سایت آکادمی رادیب
Profil30 profil

من مهدی تقی لو هستم.

مدرس سخنرانی.اسلایدسازی.صداسازی

مربی سیستم سازی و مدیریت سازمانی

کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی

دارای گواهینامه تدریس حرفه ای از موسسه آی کیو اس انگلیس

دارای گواهینامه کوچینگ از موسسه ویلیام گلسر استرالیا

 

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط